Tầm nhìn sứ mệnh và giá trị cốt lõi

♻️TẦM NHÌN♻️

Xây dựng IMART – www.bul.vn vươn tới mục tiêu trở thành nhà sản xuất sản phẩm từ Nhựa hàng đầu tại Việt Nam, được nhận diện là một công ty đa quốc gia đẳng cấp quốc tế trong thị trường Nhựa toàn cầu.

 

Imart hướng tới trân trọng và nâng tầm con người trong tất cả các hoạt động kinh doanh và sản xuất, đồng thời đáp ứng đầy đủ các đòi hỏi về nhiều mặt của xã hội và từ đó, giành được sự tin tưởng của cộng đồng chúng tôi phục vụ. Mục tiêu cao nhất của chúng tôi là chung tay xây dựng một Việt Nam phát triển toàn diện và bền vững.

 

♻️SỨ MỆNH♻️

Imart – www.bul.vn có sứ mệnh mang đến các lợi ích cho cộng đồng, xã hội và con người thông qua việc tạo ra môi trường làm việc lý tưởng, đáng tin cậy, tôn trọng và nâng tầm con người. Chúng tôi không ngừng nỗ lực xây dựng các giá trị phục vụ cộng đồng và con người trong và ngoài Công ty, thông qua các phương thức cụ thể:

 

Chúng tôi xây dựng sự thịnh vượng chung cho cộng đồng bằng nguồn sản phẩm ứng dụng từ Nhựa plastic đa dạng về chủng loại, cao cấp về chất lượng, đảm bảo về số lượng, phục vụ đầy đủ nhu cầu năng lượng của các khách hàng công ty.

Chúng tôi kiên trì với mục tiêu đảm bảo đạt mức hoàn thành xuất sắc đối với mọi hoạt động.

Với mục tiêu phát triển bền vững, hoạt động khai thác và kinh doanh của chúng tôi chú trọng an toàn cho con người, thân thiện với môi trường và đảm bảo tiết kiệm vật tư, nguyên liệu ở mức tối đa.

 

♻️GIÁ TRỊ CỐT LÕI♻️

Con người Imart – www.bul.vn giữ niềm tự hào đến từ khả năng của mình để dẫn đường và chia sẻ rộng rãi các giá trị đã hình thành nên cách hành xử của chúng tôi:

 

 

✅ Luôn dẫn đầu

 

Chúng tôi khẳng định vị trí dẫn đầu trong mọi hoạt động kinh doanh và hoạt động xã hội.

 

 

✅ Luôn xuất sắc

 

Chúng tôi vươn tới tiêu chuẩn đẳng cấp quốc tế không chỉ trong hoạt động kinh doanh, tài chính mà còn với khả năng đảm bảo vấn đề Sức khỏe, An toàn, An ninh và Môi trường.

 

 

✅ Đảm bảo an toàn

 

Imart – www.bul.vn đặt sự an toàn đối với môi trường và con người lên hàng đầu.

 

 

✅ Nhân văn

 

Chúng tôi tôn trọng con người và các giá trị nhân đạo, luôn đảm bảo quyền và lợi ích con người khi thực hiện mọi hoạt động kinh doanh.

 

✅ Trách nhiệm xã hội

Chúng tôi phục vụ và chăm sóc cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng trong các khu vực lân cận dự án.

 

✅ Tôn trọng đa dạng hóa

Imart – www.bul.vn là công ty Cổ phần, chúng tôi tôn trọng và khuyến khích sự đa dạng trong nhân sự của doanh nghiệp, đối xử bình đẳng và hòa ái đối với nhân viên đến từ nhiều vùng miền và văn hóa khác nhau.